Ostatní služby

  • Pískování součástí, po i mimo tepelné zpracování (metoda velmi jemného pískování bez poškození hran dílů)
  • Frézování
  • Soustružení (SV 18 RD)
  • Jednoduché kování oškrtů, sekáčů, seker atd.
  • Svařování  (CO2, obalená elektroda, autogen, TIG)
  • Měření tvrdostí oceli mimo provozovnu
  • Cementování v plynu s řízenou cementací do hloubek 3mm - rozměr pece: pr.700mm, hloubka pece 1600mm