Poradenství

Vážení zákazníci,

chci vás touto formou upozornit na to že při kalení materiálu 19552,19573, doporučujeme kalní ve vakuových pecích.
tyto materiály kalíme ale jen drobný a tvarově nenáročných tvarů.

I při dodržení všech teplot a procesů popouštění, neumíme řídit křivku ohřevu a chlazení, a proto může dojít k prasknutí.

Kalíme to ale vzhledem k našemu doporučení, nemůžeme brát zřetel na pozdější reklamaci.
Odkazy na špičkové pracoviště vakuových kalíren: